telefon whatsapp

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ SERTİFİKALARI

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ SERTİFİKALARI

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ SERTİFİKALARI

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ SERTİFİKALARI Kursu E-Devlet onaylıdır.


Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Sertifikaları Eğitimi, hasta ve yaşlıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve yaşam kalitelerini artırabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu program, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında çalışan veya bu alanda çalışmak isteyen kişiler için oldukça faydalıdır.

Eğitimde İşlenen Konular:

Hasta ve yaşlıların temel biyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri
Hasta ve yaşlıların temel bakım ihtiyaçları
Beslenme ve hijyen uygulamaları
Hareket ve mobilite desteği
İlaç kullanımı
Psikososyal destek ve iletişim
Etik ve yasal sorumluluklar
İlk yardım ve acil durum müdahaleleri

Eğitimin Faydaları:

Hasta ve yaşlılara daha iyi bakabilme imkanı
İş bulma şansını artırma
Kariyer geliştirme
Kişisel bilgi ve becerileri geliştirme

2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Mezuniyet Diploma Fotokopisi
Sabıka Kaydı
Sağlık Raporu